Close
123, New Lenox Jersey City, NJ 07305, USA
Open House on the 24th, - 12 mid day to 5 pm.

GENEL KULLANIM KOŞULLARI

1 –GİRİŞ

Buradaki Genel Kullanım Koşulları (bundan böyle “GTU” olarak anılacaktır), www.recream.com

isimli internet sitesindeki (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) içerik ve hizmetlerin sunumu ve kullanımı ile ilgili olarak İnternet Sitesinin Yayıncısı BIOCODEX İLAÇ SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ  (bundan sonra “Yayıncı” veya “Biocodex” olarak anılacaktır) ile internet kullanıcısı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında mutabık kalınmış hususları tespit amacı taşımaktadır.

İnternet Sitesine ve içeriğine erişim ile İnternet Sitesi tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı, Kullanıcının bu GTU’yu istisnasız olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir. GTU herhangi bir zamanda ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebildiğinden, Kullanıcının bu koşulları düzenli olarak referans alması beklenmektedir.

2 –İNTERNET SİTESİ YAYINCISI

Ünvanı   : BIOCODEX İLAÇ SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ

Adres    : FSM Mah. Poligon Cad. No.8C Buyaka 2 Sitesi Kule3 No.15-16-17-18, 34771 Ümraniye İstanbul

Vergi No. Alemdağ Vergi Dairesi 176 039 0391

Eposta   : earsiv@biocodex.com

3 –İNTERNET SİTESİNİN AMACI VE

HİZMETLERE ERİŞİM

İnternet Sitesi, Biocodex ürünlerini sunmak için tasarlanmıştır.

İnternet Sitesine herhangi bir Kullanıcı internet bağlantısı olan herhangi bir yerden erişebilmektedir. İnternet Sitesine erişim ile ilgili tüm masraflar (bilgisayar donanımı, yazılım, internet bağlantısı, vb.) Kullanıcının sorumluluğundadır.

İnternet Sitesi, Kullanıcının aşağıdaki hizmetlere erişmesini sağlamaktadır:

  • … hakkında genel bilgi
  • haberler ve ipuçları (blog)
  • ……… bulma aracı
  • iletişim Formu

Yayıncı, İnternet Sitesine ve hizmetlerine yüksek kalitede erişim sağlamak için elindeki tüm araçları kullanır. Ancak, bu bir sağlama yükümlülüğü olup, sonuç yükümlülüğü değildir: Bu nedenle Kullanıcı, İnternet Sitesinin Kullanıcının erişmek istediği zamanda erişilebilir olmaması durumunda, Yayıncıdan ve tedarikçilerinden herhangi bir tazminat talep etmemeyi kabul eder.

İnternet Sitesine ve hizmetlerine erişim, bakım amacıyla veya başka herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, kesintiye uğrayabilir, askıya alınabilir veya değiştirilebilir.

Yayıncı, Kullanıcının erişimini veya gezinmesini geçici olarak engelleyebilecek karışmalar, kesintiler, bilgisayar virüsleri, arızalar veya bağlantı kesilmelerinden kaynaklanan doğrudan yahut dolaylı olarak doğabilecek her türlü zarardan dolayı hiçbir koşul ve şart altında sorumlu tutulamaz.

Yayıncıİnternet Sitesini geliştirirken büyük özen göstermiş olsa da, İnternet Sitesi bazı yanlışlıkları içerebilir. Kullanıcıdan, Yayıncıya optimizasyon önerileri konusunda bilgi vermesi talep edilmektedir.

4 – SORUMLULUKLAR

İnternet Sitesinde paylaşılan tüm içerikler yalnızca bilgi amaçlı sunulmaktadır. İşbu içeriklerin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması hususunda Yayıncı kendisinden beklenen makul düzeyde önlemleri almaktadır. Yayıncı kaliteli, doğrulanmış bilgi sağlamaya çaba göstermektedir. Ancak, bilgi kaynaklarının doğruluğu tamamen garanti edilemez.

Kullanıcı, İnternet Sitesini tamamen kendi sorumluluğu altında kullanır. Özellikle, bir sağlık uzmanının tavsiyesi olmadan, sağlığı veya olası tıbbi tedavisi ile ilgili kararlar vermek için İnternet Sitesinin içerdiği bilgilere güvenmemeyi kabul ve beyan eder.

İnternet Sitesinde bulunan ve “İnternet Sitesinin dışına giden” tüm bağlantılar, Kullanıcının internette mevcut olan bilgilere ve diğer tamamlayıcı kaynaklara erişmesine veya sosyal ağlarda bilgi paylaşmasına olanak tanımaktadır. Yayıncının bu tamamen bağımsız üçüncü taraf sitelerinin içeriğini kontrol etmeye yönelik bir aracı bulunmamakta olup, bu nedenle, bu üçüncü taraf sitelerine ve içeriklerine erişmenin getirdiği sonuçlardan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar, işbu İnternet Sitesinde yer alan üçüncü kişilere ait başka sitelere ilişkin linklerde yer alan bilgilerin hatalı olmasından, yahut eksik ve yanıltma amaçlı içerik içermesinden ve her halükarda üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerik teşkil etmesinden dolayı meydana gelebilecek herhangi bir hukuki, cezai veya yaralanma vs. gibi bedensel hiçbir sorumluluğun Yayıncı’ya atfedilemeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet Sitesinin hazırlanması, iletimi, yayınlanmasında yer alan bir üçüncü kişi de dahil olmak üzere Yayıncı, işbu İnternet Sitesinde sağlanan bilgilere ulaşım veya ulaşamamaktan; bu bilgileri kullanım veya kullanamamaktan veyahut da bu bilgilere duyulan güvenden kaynaklanabilecek herhangi bir zarar ve ziyandan dolayı hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında herhangi bir tavsiye veya yönlendirme almak istemeniz halinde lütfen İnternet Sitemizin sağ alt köşesinde yer alan Mesajınız Bölümü’nden bizimle irtibata geçiniz. Kullanıcılar işbu internet sitesine erişimleriyle beraber bu erişimden kaynaklı risklerin tamamını kendilerinin aldığını kabul ve beyan etmektedir.

İşbu İnternet Sitesine Kullanıcılar tarafından yapılan elektronik erişim sebebi ile elde edilen herhangi bir kişisel veri, bu sitede yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası kuralları doğrultusunda yönetilmektedir. Yayıncı işbu elektronik erişim içeriğinde ifşa edilen her tür fikir, yenilik, kavram, teknik veya teknik bilgi (know how) dahil olmak üzere, her türlü bilgiyi, ürünlerin ya da hizmetlerin geliştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere kullanabilecek veya kopyalayabilecektir.

5 – FİKRİ MÜLKİYET

İnternet Sitesi, fikri mülkiyet yasası ile korunan bir fikir eserdir. İnternet Sitesi ve onu oluşturan tüm öğeler (logolar, metinler, fotoğraflar, resimler, PDF dosyaları ve videolar, görseller, tasarımlar, ara yüzler, süreçler, program ve yazılımlar vb.) Yayıncının münhasır mülkiyetinde olup Yayıncı’nın izni olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez ve herhangi bir şekilde özellikle ticari amaçlarla kullanılamaz.

İnternet Sitesi sadece Türkiye’de yerleşik Kullanıcılara yönelik ve münhasıran Türkiye sınırları içerisinde kullanılacak şekilde Yayıncı tarafından tasarlanmış olup; Türkiye’de kontrol edilmekte, işletilmekte ve güncellenmektedir. Yayıncı, Türkiye dışında herhangi bir yer bakımından bu sitede bulunan bilgilerin doğruluğuna ilişkin hiçbir şekilde garanti vermemektedir. İnternet Sitesine Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricinde herhangi bir yerden erişimin sağlanması veya böyle bir yerden içeriğin yüklenmesi durumunda uygulanacak kanunlara uygunluk Kullanıcılar tarafından teyit edilecektir.

İşbu İnternet Sitesi içeriğine, üçüncü kişilerin gizliliğini ihlal eden, ilgili hakların sahipleri tarafından açık yazılı izin alınmadıkça telif hakkı, marka hakkı veya tescilli bir diğer hak yoluyla korunan, virüs ya da başkaca zararlı öğe içeren yahut hukuka aykırı içeriğe sahip bilgi veya benzeri içeriğin gönderilmesi, iletilmesi, paylaşılması; telif hakkı, marka hakkı ya da tescilli bir hakkın ihlalini teşkil etmesi halinde ortaya çıkan zararlar tamamından tek başına sorumlu olduğunu Kullanıcı kabul ve beyan eder.

6 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yayıncı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uymayı taahhüt eder.

Kullanıcı, İnternet Sitesi kullanımı doğrultusunda kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına yönelik ayrıntılı bilgili için İnternet Sitemizde yer alan KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI, ÇEREZLER POLİTİKASI, ….WEB SİTESİ……  İNTERNET SİTESİNE AİT VERİ KORUMA POLİTİKASI ve başvurularınız için İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU başlıklı metinlerde yer alan düzenlemeleri dikkatle almalıdır.

İnternet Sitesinin kullanımı, aslında Kullanıcının bu belgeleri okuduğunu ve anladığını ve düzenli olarak bunlara başvurmayı taahhüt ettiği anlamına gelmektedir.

7 – SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK VE SONUÇLARI

Öncelikle Genel Kullanım Koşulları başlıklı işbu metinde belirtilen maddeler ve hükümlerin yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan yasalara göre yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olması halinde; yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenen maddeler, yürürlükte bulunan diğer maddelerin ya da hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecek ve bunlardan ayrı olarak değerlendirilecektir.

8 – UYGULANACAK KANUN VE YARGI YETKİSİ

İşbu Genel Kullanım Koşulları başlıklı metin, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Herhangi bir çatışma veya yorum farklılığı halinde İhtilafın karşılıklı müzakereler neticesinde çözümünün mümkün olmadığı durumda söz konusu uyuşmazlık İstanbul Merkez Mahkemeleri nezdinde çözümlenecektir.